Tijdslijn

De Duitse Orde Gemerth in jaartallen


1189        Oprichting van de Duitse Orde als gemeenschap van monniken

1196        Oprichting van de Duitse Orde als Ridder Orde
12??        Rutger van Gemert treedt toe tot de Duitse Orde
1221        De Orde wordt gelijk gesteld aan de andere Kruisridder Orden
1249        Gemert is een Vrije Heerlijkheid
1270       Brabant erkent de Vrije Heerlijkheid Gemert
1280       De Duitse Orde richt zich meer op de Europese bezittingen
1291        De kruisridders verlaten het Heilig Land
1330        De orde ontwikkelt zich tot de machtigste organisatie van Europa
1366        Vanaf dit jaar zou Gemert een “Soevereine Vrij heerlijkheid” zijn    
1400      Begin bouw nieuw kasteel
1436        Gemert wordt een zelfstandige parochie onder de Duitse Orde
1437        Bouw St Jans Onthoofding
1548        Er wordt gebouwd binnen poort

1587        Bouw Latijnse School
1648       Einde 80 jarige oorlog, Gemert is buiten de oorlog gebleven
1662        Erkenning Staten Generaal Soevereine Vrijstaat
1794       De Duitse Orde wordt door Napoleon verdreven uit Nederland
1813        Kasteel wordt verkocht aan Van Riemsdijk
1815        Koning Willem 1 herstelt de eigendommen Balije van Utrecht
1877        Scheidius restaureert het Kasteel
1881        Kasteel wordt verkocht aan de Jezuïeten
1883        Kasteel brandt gedeeltelijk af
1884        Kasteel heeft in hoofdlijnen haar huidige uiterlijk.
1909       Bouw jezuïetenvleugel
1929        De paters van de Heilige Geest kopen het kasteel
2010       De paters van de Heilige Geest verlaten het kasteel
2014
       Begin Duitse Orde Gemerth
2019       
Formele oprichting Duitse Orde Gemerth, en de installatie Ridders en Obediëntie.   

Tijdslijn

  1. De Duitse Orde Gemerth in jaartallen