Tijdlijn

1189Oprichting van de Duitse Orde als gemeenschap van monniken
1196Oprichting van de Duitse Orde als Ridder Orde
12?? Rutger van Gemert treedt toe tot de Duitse Orde
1221De Orde wordt gelijk gesteld aan de andere Kruisridder Orden
1249Gemert is een Vrije Heerlijkheid
1270Brabant erkent de Vrije Heerlijkheid Gemert
1280De Duitse Orde richt zich meer op de Europese bezittingen
1291De kruisridders verlaten het Heilig Land
1330De orde ontwikkelt zich tot de machtigste organisatie van Europa
1366Vanaf dit jaar zou Gemert een “Soevereine Vrij heerlijkheid” zijn
1400Begin bouw nieuw kasteel
1410Slag bij Grunwald (15 juli)
1436Gemert wordt een zelfstandige parochie onder de Duitse Orde
1437Bouw St Jans Onthoofding
1548Er wordt gebouwd binnen poort
1587Bouw Latijnse School
1648Einde 80 jarige oorlog, Gemert is buiten de oorlog gebleven
1662Erkenning Staten Generaal Soevereine Vrijstaat
1794De Duitse Orde wordt door Napoleon verdreven uit Nederland
1813Kasteel wordt verkocht aan Van Riemsdijk
1815Koning Willem 1 herstelt de eigendommen Balije van Utrecht
1877Scheidius restaureert het Kasteel
1881Kasteel wordt verkocht aan de Jezuïeten
1883Kasteel brandt gedeeltelijk af
1884Kasteel heeft in hoofdlijnen haar huidige uiterlijk.
1909Bouw jezuïetenvleugel
1929De paters van de Heilige Geest kopen het kasteel
2010De paters van de Heilige Geest verlaten het kasteel
2014Begin Duitse Orde Gemerth
2019Formele oprichting Duitse Orde Gemerth, en de installatie Ridders en Obediëntie
2019Aanwijzing als Culturele Algemene Nut Beogende Instelling (ANBI-C)
2020Lidmaatschap Landelijk Platform Levende Geschiedenis
2022Vaststelling Ridder Rutger Penning en draagspelt (1 januari)