Bestuur

Bestuursleden vereniging Ordo Domus Sanctæ Mariæ Theutonicorum Gemerth

Voorzitter
Penningmeester
Jeugdzaken
Lid

Koen van den Eventuin
Thomas Weinmesser
Jop de Graaf
Max Niessen

Kapittel van de Ordo St.Mariæ Teut. Gemerth

Commandeur
Conjector
Ridder
Ridder

Max Niessen
Koen van den Eventuin
Jop de Graaf
Thomas Weinmesser